·       פרטים ונתונים על מוסדות החינוך בעיר

·       שילוב קטעי מולטימדיה בהוראה בכיתה

·       הוראה מרחוק

·       הוראה בזמנים בהם תלמידים לא יכולים להגיע למוסדות החינוך (מזג אויר קשה, מצבי חרום)

·       שימוש בתקשורת ומחשבים לטיפול במידע הקשור בהוראה (תוכניות לימודים, מערכת שעות, מערכי שיעור, ציונים וכו')

·       תקשורת רב מימדית (טקסט, תמונה, וידאו) עם ההורים

·       שרותים שונים לאנשי החינוך – מורים, מנהלים, מפקחים ועוד

·       דיונים מתוקשרים עם כיתות אחרות, אישים שונים

·       אפליקציות שונות לטלפונים חכמים

·       ילקוט דיגיטלי

·       מאגר של הרצאות בנושאים שונים שניתנו במוסדות החינוך בעיר, מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה