·       הפצה לתושבים של דיונים של העיריה וועדותיה (בזמן אמיתי או מהעבר, על פי דרישה)

·       פניה לתושבים לעדכון ולהודעות

·       שיתוף ארועים עירוניים

·       הודעות על ארועים צפויים

·       עדכון על תוכניות שונות הנמצאות בתהליכי תכנון, אישור וביצוע

·       הנגשה של שירותי העיריה (מידע, בקשות, טפסים, חשבונות)

·       רשת אלחוטית עירונית (WiFi)

·       הסבר מפורט על השירותים הניתנים ע"י העיריה ומוסדות ציבוריים שונים

·       מידע על שירותים שונים (מועדי קבלה במשרדים, מועדי פינוי אשפה וכו')

·       דיווח של התושבים על מפגעים ובעיות

·       מפות, תוכניות בינוי

·       חוקי העזר העירוניים, תעריפים, אגרות

·       שרותים לעסקים

·       פעילות ספורט

·       חוגים והרצאות