Project Description

 

ייזום והקמת פרויקט מערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM) של עיריית רמת-גן הכוללת כ-1000 משתמשים ומלווה את כלל פעילות תושבי העיר מול העירייה.